Paratiroid Ameliyatlarında Sonra Ne Gibi İstenmeyen Yan Etkiler Ortaya Çıkabilir?

Paratiroid Ameliyatlarında Sonra Ne Gibi İstenmeyen Yan Etkiler Ortaya Çıkabilir?

 

Ameliyata bağlı olarak; kanama, enfeksiyon, akciğer dokusunda kısmi kapanma (atelektazi), boyun derisinde kısmi kayıp (nekroz), kötü yara iyileşmesine bağlı olarak yara izinin belirginleşmesi, ameliyat yerinde kan veya sıvı birikmesi gibi istenmeyen durumlar görülebilir.

Rekürren Sinir Yaralanmaları

Nadir olarak ses tellerinizi hareket ettiren sinirler (üst ve alt larinks sinirleri) yaralanabilir veya kesilebilir. Bu durumda yaralanmanın ciddiyetine bağlı olarak hafiften ağıra kadar; ses kısıklığı, ses kalitesinde bozulma, ses yorulması, tiz sesleri çıkaramama ve kaba ses tonu, nefes darlığı, yutma güçlüğü ve yenilen gıdaların nefes borusuna kaçması (aspirasyon) gibi sorunlar olabilir. Özellikle her iki taraftaki sinirlerin yaralanması ile hiç nefes alamama nedeniyle boğazınızdan açılacak özel bir boru ile nefes almanız (trakeostomi) sağlanmak zorunda kalınabilir. Bu şikâyetler ortalama 1 seneye kadar uzayabilir ve bu süreç içinde azalarak kaybolabilir ki bu durumda “geçici” olarak kabul edilir. Ancak 1 seneyi geçmesine rağmen devam eden sorunlar “kalıcı” olarak kabul edilir.

 

Hipoparatiroidi

Paratiroit dokularının çıkartılması sonrasında (özellikle parmak uçlarında) kısa süreli uyuşmalar, karıncalanmalar, anksiyete, depresyon ve dikkat eksikliği gelişebilir. Ortaya çıkabilecek kasılmalar bazen hayatı tehdit edici olabilir. Uzun vadede kemik erimesi şikâyetleri ortaya çıkabilir.

 

Hipotiroidi

Eğer tiroidiniz alınırsa ameliyat sonrasında tiroit hormonlarının yokluğuna bağlı yetmezlik (hipotiroidizm) görülebilir.

Nadir olarak nefes borusu (trakea), yemek borusu (özofagus) veya tiroidin hemen yanındaki büyük damarlar (karotis arteri, juguler ven) yaralanabilir.

Ameliyat sırasında tiroit hormonlarının aniden kana geçmesine bağlı tiroit krizi görülebilir.

Nadir de olsa kan veya kan ürünleri verilmek zorunda kalınabilir.

Yine nadir de olsa pıhtılaşma veya emboli atma ve ölüm riski de vardır.

Göğüs boşluğunun açılarak paratiroit dokularının aranması (sternotomi/torakotomi) durumunda göğüs boşluğuna hava (pnömotoraks) veya kan (hemotoraks) birikmesi olasılığı vardır.

Tüm bu olasılıklar hiç tiroit veya paratiroit ameliyatı geçirmemiş hastalara oranla biraz daha fazladır.

Gerektiğinde kanama, deri beslenme bozukluğu, nefes darlığı ve nefes alamama gibi bazı yan etkilerin ortadan kaldırılması ve trakeostomi için tekrar ameliyat kararı alınabilir. Nefes darlığının ağır olduğu nadir durumlarda şikâyetleriniz ortadan kalkana kadar tekrar nefes borunuza tüp (entübasyon) konabilir.

 

Sonraki BlogAdrenal (Böbrek Üstü Bezi) Ameliyatlarından Sonra Ne Gibi İstenmeyen Yan Etkiler Ortaya Çıkabilir?