Paratiroid bezleri, tiroid bezinin hemen arkasında yerleşmiş ikisi üstte ikisi altta yer alan toplam dört adet iç salgı bezidir. Oval şekilli, sağ ve sol tarafta genelde ikişer adet olmak üzere bulunan kırmızı mercimek büyüklüğünde küçük bezlerdir. Sayıları ve lokalizasyonları değişkenlik gösterebilir. Tiroid ve paratiroid bezi benzer olmakla birlikte yaptıkları işlev açısından tamamen farklıdırlar.  Paratiroid bezi parathormon adı verilen bir hormon salgılayarak, kalsiyum ve fosfor dengesini sağlamaktadır. Paratiroid bezleri tiroid bezlerinden tamamen bağımsız çalışır.

Paratiroid bezlerin yerleşiminin ve görünümlerinin iyi bilinmesi hem kendisinden kaynaklanan patolojilerin tedavisinde hem de tiroid bezi cerrahisi sırasında korunmaları açısından çok önemlidir.

Paratiroid bezlerinden salgılanan Parathormon, kemik dokudaki kalsiyumun kana geçişini, böbreklerden kalsiyum geri emilimini ve böbreklerde aktif D vitamini oluşumunu ve aktif D vitamini etkisiyle barsaklardan kalsiyumun geri emilimini artırarak kalsiyum metabolizması üzerine önemli bir etki gösterir.