Memenin fizik muayenesi, uzman bir hekim tarafından hastanın hikayesinin alınması, muayenesinin yapılmasıdır. Memenin sağlıklı değerlendirilmesi için iyi ve ayrıntılı bir fizik muayene esastır.

Memesiyle ilgili hiçbir yakınması olmayan bir kadın 40 yaşından itibaren yılda bir kez uzman bir hekim tarafından görülmelidir. Memesinde izlenmesi gereken herhangi bir sorun saptanan hastalar daha yakın aralıklarla izlenebilir. Başka hiçbir tanı yöntemi ile gösterilemediği halde sadece fizik muayene ile tanı konan meme kanseri olguları olabilir.

Sadece görüntüleme yöntemleri ile meme kanseri taraması yapmak doğru değildir. Kanser taraması bir bütündür ve birbirlerini tamamlayıcı yöntemlerdir. Görüntüleme yöntemleri ve uzman hekimin yapacağı muayene kanser taraması için en ideal yoldur.