Memenin fizik muayenesi, uzman bir hekim tarafından hastanın hikayesinin alınması ve muayenesinin yapılmasıdır. Memenin sağlıklı değerlendirilmesi için iyi ve ayrıntılı bir fizik muayene esastır.

Memesiyle ilgili hiçbir yakınması olmayan bir kadın 40 yaşından itibaren yılda bir kez meme hastalıkları konusunda uzman bir hekim tarafından görülmelidir. Memesinde izlenmesi gereken herhangi bir sorun saptanan hastalar daha yakın aralıklarla izlenebilir.

Sadece görüntüleme yöntemleri ile meme kanseri taraması yapmak doğru değildir. Meme kanserinin taranmasında ve teşhisinde fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri birbirini tamamlar.