Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanserdir. Meme kanserini erken evrede yakalayabilmek ve uygun tedaviyi zaman kaybetmeden yapabilmek için, kanserden ölümleri azalttığı düşünülen ve etkinliği kanıtlanmış tarama yöntemleri kullanılmaktadır. Bu nedenle meme kanserinde topluma yönelik tarama programlarının uygulanması gerekmektedir.

Tarama yapılan ve anormal sonuç saptanan hastaların, ileri inceleme sonuçlarına göre, gerekli tedavileri yapılmalıdır. Çünkü meme kanserine bağlı ölüm oranlarındaki azalma sadece taramayla değil, taramanın uygun tedaviyle birleştirilmesiyle sağlanabilir. Meme kanserinin taranmasındaki temel amaç; kanser gelişim sürecini, henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan erken evrede iken tespit etmek ve kadınlarda meme kanserine bağlı ölüm hızını düşürmektir.

Meme kanserinde ideal yöntem yılda bir uygulanacak mamografi ile taramadır. Tarama sırasında her iki meme için de farklı yönlerden ikişer poz film çekilmelidir. Asıl tarama yöntemi mamografi olmakla birlikte, mamografinin etkinliğini arttırmak amacıyla taramaya katılan her kadına klinik meme muayenesi de yapılmalıdır. Ayrıca toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 20 yaşından sonra her kadına kendi kendine meme muayenesi yapmaları için danışmanlık hizmeti verilmelidir.