Meme başı akıntısı en sık klinik başvuru alınan, çoğunlukla iyi huylu olan meme rahatsızlıklarından biridir.

Meme bir salgı bezidir. Bu nedenle zaman zaman meme başından akıntı olabilir. Çoğu zaman önemli olmamakla birlikte, nadir de olsa bir kanser belirtisi olabilir. Bu nedenle bu gibi durumların mutlaka uzman bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir.

İyi huylu veya fizyolojik olarak adlandırılan meme başı akıntısı genellikle iki taraflıdır. Masaj veya sıkmak suretiyle, her iki memeden süt rengi ya da yeşil renkli bir akıntı gelmesine normal durumlarda da rastlanabilir. Yaş ilerledikçe meme başından akıntı gelme olasılığı artar. Doğum yapmış kadınlarda, meme başı akıntısı daha fazla olur.

Kistik meme yapısında da sıkmakla birden fazla kanaldan gri-yeşil renkli bir akıntı gelebilir. Her iki memede veya tek memede birçok kanaldan, süt rengi veya yeşil renkli akıntılar gelmesi iyi huylu belirtiler olarak değerlendirilir. Böyle durumlarda uzman hekim tarafından yapılan muayene ve görüntüleme yöntemlerinde de normal bulgular saptanırsa hasta takip edilir.

Bu şikayetle hekime başvuran hasta eğer 40 yaşın altında ise ultrasonografi yeterli olur. Ancak gereken durumlarda mamografi de istenebilir. Hasta 40 yaşın üzerindeyse mamografi ve ultrasonografi birlikte çekilir. Gerekli görülürse manyetik rezonans görüntüleme gibi ek görüntüleme yöntemlerinden de faydalanılır. Bu tür meme başı akıntılarında üçte iki oranında selim ancak meme kanseri riskini artıran bir lezyon olan intraduktal papillom saptanabilir. İkinci sırada ise yüzde 9-20 oranla kanser saptanabilir.

Meme başı akıntısı eğer kırmızı, siyah veya koyu renkli ise bu kanser açısından uyarıcıdır ve incelenmesi gerekir.