İleri yaş meme kanseri için önemli bir risk faktörüdür. Meme kanseri görülme yaşı ortalama 60’tır ve yeni tanı konan hastaların %40’ından fazlası 65 yaş ve üstündedir.

Genç yaşta görülenler ile karşılaştırıldığında, ileri yaşlarda görülen meme kanseri genellikle daha iyi seyirlidir. Tedavi planında en önemli faktörlerden biri olan tümör biyolojisi yaşlı hastalarda ağırlıklı olarak daha ılımlı ve agresif olmayan bir özelliktedir.

Yaşlı hastalar için tanı, tedavi ve takip aşamalarında farklı bir yaklaşım tarzı yoktur. Mevcut kılavuzların önerdiği uygulamalar aynen kullanılmaktadır. Ancak, tedavi kararı verilirken kanserin özelliklerinin yanında, hastanın kronik hastalıkları, fiziksel performansı ve yaşı da mutlaka dikkate alınmalıdır.

İleri yaştaki hastalarda tedavi öncesinde organ fonksiyonları açısından kapsamlı bir inceleme yapılmalıdır. Bu incelemede hastanın cerrahi girişime, kemoterapiye, radyoterapiye veya diğer tedavilere uygun olup olmadığı değerlendirilir.