Kadınlarda memede sık görülen iyi huylu kitlelerdir. Genelde 20-30 yaş arası genç kadınlarda tek kitle şeklinde görülmektedir. Hastaların yüzde 10-15’inde birden fazla da rastlanabilmektedir.

Fibroadenomların üçte ikisi basit fibroadenomlardır ve ek risk faktörü yoksa (aile hikayesi gibi) meme kanseri riskini artırmaz. Eğer yapılan incelemelerde bu kitlenin kompleks fibroadenom olduğu saptanırsa ve hastanın ailesinde meme kanseri hikayesi varsa, meme kanseri riskini 3 kat artırdığı gözlenmiştir.

40 yaş üzeri kadınlarda, büyüme hızı fazlaysa (birkaç hafta içinde birden büyümüşse), 3 cm ve daha büyükse, meme kanseri açısından aile hikayesi mevcutsa fibroadenomların mutlaka cerrahi işlem ile çıkarılması gerekir. Ergenlik çağındaki genç kızlarda hızlı büyüyen dev fibroadenomlar (5 cm’den büyük) görülebilir. Bunların da cerrahi olarak çıkarılması gerekir. Bu tür hastalarda meme koruyucu cerrahi veya onkoplastik cerrahi teknikleri kullanılır.

Ergenlik döneminde ve genç kadınlarda daha sık görülür. Aynı memede birden çok veya her iki memede aynı anda fibroadenomlar olabilir. Muayenede sınırları düzgün, hareketli, sert kitleler olarak ele gelir. Genellikle 2-3 cm. çapındadırlar; nadiren çok büyük çaplara ulaşarak memede asimetriye neden olabilir.

Kitlenin varlığı hastayı rahatsız ediyorsa çıkartılabilir. Ancak, çıkartılmaları için tıbbi bir gerek yoktur; izlenebilirler.