Hiperparatiroidi belirti ve bulguları olan hastalarda kan kalsiyum düzeyi ve 24 saatlik idrarda kalsiyum düzeyi ölçülür. Ayrıca yine kan örneğinden parathormon düzeylerine bakılır. Kalsiyum ve Parathormon düzeylerinin yüksek çıkması tanıyı koydurur.

Tanı konduktan sonra hastalıklı bezin nerede olduğunu bulmak gerekir. Bunun için de ultrasonografi ve paratiroid sintigrafisi yapılır. Bu görüntüleme yöntemleri ile lokalizasyon yüksek oranda saptanabilir.

Ülkemizde D vitamini yetersizliği fazladır. Yetersizlik durumunda parathormon düzeyleri yüksek çıkabilir. Ayırıcı tanıyı yapmak önemlidir.