Böbreküstü bezi kaynaklı hastalıklarda şikayetler salgılanan hormona göre değişir. Kanda ve idrarda ilgili hormon düzeylerinin ölçümü ile tanı konulabilir.

Böbreküstü bezleri karın arka duvarına yakın bir yerde olduğu için görüntülemede ultrasonografinin duyarlılığı yaklaşık %70 kadardır. Bu teknikle yapılan görüntüleme kesin bir değerlendirme olarak görülmemelidir. Duyarlılığı en yüksek olan teknikler, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemedir.

Böbreküstü bezi kaynaklı bazı durumlarda sintigrafi de tanı ve takipte kullanılır.

Böbreküstü bez kaynaklı kitlelerde, başka organ kanserlerinin böbreküstü bezine metastaz yaptığını düşündüren durumlar dışında, biyopsi yapılmaz.