Meme kanseri hastalarında onkolojik cerrahi (kanser cerrahisi) prensipleri ile plastik cerrahi tekniklerinin kombine edilerek uygulanan meme koruyucu cerrahi yöntemidir. Memenin hepsi alınmaz, sadece tümör ve etrafındaki sağlam meme dokusunun bir kısmı çıkartılır ve geride kalan boşluk uygun plastik cerrahi teknikleri ile kapatılır. Son zamanlarda bu cerrahi için uygun olan hemen hemen her hastaya bu şekilde bir yaklaşım gösterilmektedir.