Hedefe yönelik ilaçlar (Akıllı ilaçlar), kemoterapi ilaçları gibi hem kanser hücrelerini hem de sağlıklı hücreleri, hedef alıp onlara saldırmaz. Bu ilaçlar, sadece kanser hücrelerini etkiler. Bu nedenle kemoterapiye göre daha az yan etkiye sahiptirler.

Meme kanseri olan yaklaşık 5 kadından birinde kanser hücrelerinin yüzeylerinde HER-2 olarak bilinen, kanseri büyümeye teşvik edici bir reseptör vardır (HER-2; human epidermal growth factor receptor 2).

Bu grup hastalarda, kemoterapi ve hormonal tedaviler tek başlarına yetersiz kalabilirler. Bu reseptörleri bloke etmek ve etkisiz hale getirmek için geliştirilen “Herceptin, Tykerb, Perjeta” gibi akıllı ilaçlar kemoterapi ilaçları ile birlikte verildiğinde, kemoterapi ve hormonal tedavinin etkisi artmaktadır. Bu ilaçların nasıl ve hangi kombinasyonda kullanılacağına medikal onkoloji uzmanı karar verir.