Meme anatomik olarak göğüs kafesinin ön duvarının iki yanında 2. ve 6. kaburgalar arasında pektoral kaslar denen göğüs ön duvar kaslarının üzerinde yer almaktadır. Üstte köprücük kemiğinin altından başlamakta altta meme altı katlantı çizgisine kadar uzanmaktadır.  Memenin şekli kadının yaşına ve vücut yapısına göre değişmektedir.

Memenin içinde yağ dokusu içerisine yerleşmiş üzüm salkımlarına benzeyen 15-20 adet “lob” olarak tanımlanan süt bezleri bulunur. Bu süt bezlerinin her birinin içinde milyonlarca “lobül” olarak tanımlanan ve geniş lifli askılarla (Cooper bağları) birbirinden ayrılmış süt bezleri bulunmaktadır. Cooper bağları memenin altındaki göğüs kaslarını kaplayan bağdoku yapısındaki zarsı örtüyü deriye bağlar.

Her süt bezinin kendi boşaltma kanalı vardır. Bunlar, meme başının altında birleşip hafif genişlemekte ve burada süt havuzcuğunu oluşturur. Bu süt havuzcuğu emzirme sırasında sütün birikmesi için kullanılır. Daha sonra daralarak meme başının ucunda kanallara açılır.

Meme başı kendisini çevreleyen renkli halkadan oluşur. Bu halka içerisinde daire biçiminde düzenlenmiş kaslar uyarıldığında kasılmakta ve sertleşerek emmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu bölge, ayrıca emzirme sırasında meme başının kayganlığını sağlayan yağ bezlerini de içermektedir.