Meme kistleri, memede en sık görülen sorundur ve ağrı ile birlikte seyredebilir. İçi sıvı dolu kesecikler olan kistler, memedeki süt kanalı bezlerindeki genişlemeler sonucunda oluşur. Sıklıkla 40-49 yaş arasında görülür.

Genel olarak memedeki kitlelerin %25’ini kistler oluşturur. Kistlerin %20’si 1 cm’den büyüktür. Tek bir kist olabileceği gibi meme dokusu içerisinde irili-ufaklı birçok kist görülebilir.

Sıklıkla memenin üst-dış kadranında yer alır ancak tüm meme dokusunu etkileyebilir ve her iki memede aynı anda şikayetlere neden olabilir.

Genellikle tedavi gerektirmez, izlenebilir. Hastayı rahatsız eden büyük kistler ender olarak iğne ile boşaltılabilir. Ancak bu kalıcı etkisi olan bir girişim değildir; yineleyebilir.

Meme kistleri kanser değildir, kanserleşmez ve kansere yatkınlık yaratmaz.