Meme ameliyatı sonrasında hastalar çoğunlukla ameliyatın ertesi günü taburcu edilmektedir. Bazı nadir durumlarda hastalar birkaç gün daha hastanede takip ve tedavi edilirler. Ameliyat sırasında hastaların ameliyat yerlerine eğer cerrahınız gerekli görürse diren adı verilen ameliyat yerindeki sıvıları dışarıya almaya yarayan ince silikon hortum yerleştirebilir. Bu direnlerden gelen sıvı miktarına göre direnin ne zaman çekileceğinin kararı verilir. Hasta taburcu edildikten birkaç gün sonra kontrole çağrılır. Bu kontrolde hem ameliyat yarasının durumu hem de eğer varsa diren kontrol edilir.

Meme ameliyatı sırasında bazı durumlarda koltuk altı lenf bezlerinin tümü temizlenmektedir. Bu durumda kol ödemi (lenf ödem) gelişmemesi için ameliyattan 24 saat sonra kol ve omuz hareketlerine başlanmalıdır. Bu hareketler, hastanın hem kolunun şişme riskini azaltacak hem de kol, omuz ve sırt ağrılarının oluşmamasını sağlayacaktır.

Meme ameliyatlarında ameliyat yerleri cilt altı dikişler ile kapatılmaktadır. Bu yüzden ameliyat sonrasında dikişlerin alınması gibi bir uygulama artık yoktur. Cilt altına yerleştirilen bu dikişler kendiliğinden erime özelliğine sahiptir.

Onkoplastik veya rekonstrüktif cerrahi uygulanmış hastaların ameliyat sonrasında bir süre sporcu sütyeni giymesi önerilmektedir. Bu sürenin ne kadar olacağına meme cerrahınız karar verecektir.

Meme kanseri tedavisinde düzenli kontroller çok önemlidir. Cerrahi işlem ve diğer tedaviler uygulansa dahi, kanserin yeniden tekrarlama riski vardır. Bu nedenle kontrollerin aksatılmaması gerekir. Tanı konduktan sonra ilk 3 yıl üç ayda bir, sonraki 2 yıl altı ayda bir kontroller yapılır. 5 yıl boyunca herhangi bir tekrarlama bulgusu yoksa, kontroller bir yıla çıkartılabilir. Bu kontrollerde sizi takip eden hekiminiz sizin şikayetlerinizi dinler, ameliyat yapılan memeyi, diğer memeyi ve her iki koltuk altını muayene eder, kan tetkiklerinizi inceler ve eğer gerekli görürse görüntüleme yöntemlerini ister. Hekiminizin belirleyeceği aralıklarla mamografi ve/veya ultrasonografinizi yaptırmalısınız.

Meme kanseri tedavisi gören kadınlar, tedavi bittikten sonra yaşam kalitelerinin normale dönüp dönemeyeceğini bilmek isterler. Birçok çalışma bunun normale döneceğini doğrulamıştır. Ancak, kemoterapi alan kadınların bir kısmında bazı işlevlerde biraz azalma görülebilir.

Yapılan çalışmalarda genç kadınların meme kanseri ve tedavisine bağlı stresten daha çok etkilendikleri görülmüştür. Bazıları kendilerini izole edilmiş hissedebilir. Ayrıca kemoterapi, tedavi edilmesi gereken bir durum olan erken menopoza yol açabilir. Cinsel sorunlar da yaşanabilir. Bu kadınlar, genç meme kanseri hastalarına yönelik danışma ve destek gruplarından yararlanabilirler.

Tedavi sırasında çok sayıda tetkik yaptırmaktan, başka şeylere odaklanamayabilirsiniz. Tedaviniz bittiğinde ise kendinizi duygulardan bunalmış halde bulabilirsiniz. Birçok kadında bu durum görülür ve destek almak için ideal bir zamandır. Gücünüze ve rahatınıza kavuşmak için insanlara ihtiyacınız olacaktır. Böyle bir durumda ailenizden, arkadaşlarınızdan, kanser destek gruplarından ya da bireysel danışmanlardan destek alabilirsiniz. Kanser seyri sizi yalnız hissettirebilir ama bununla tek başınıza başa çıkmak zorunda değilsiniz.

Meme kanserli kadınlarda cinsellikle ilgili endişeler genellikle çok kaygı vericidir. Kemoterapi hormon düzeyinde değişikliklere yol açarak, cinsel ilgi veya yanıtta azalmaya yol açabilir. Özellikle yirmili veya otuzlu yaşlarda meme kanseri tanısı alan kadınlarda bu durum daha zordur. Eş seçimi ve çocuk sahibi olma bu dönemde genellikle çok önemlidir.

Eşler tedaviden sonra, özellikle cerrahiden sonra sevgilerini fiziksel ve duygusal olarak nasıl ifade edecekleri konusunda endişelidir. Meme kanseri tedavisi memeye dokunulmasından hissedilen hazzı etkileyebilir. Yeniden yapılan bir memede, meme başına dokunmanın verdiği haz büyük ölçüde kaybolabilir. Meme derisinde ve meme başında doğal olandan daha az duyu hissedilebilir. Ancak, zamanla bazı duyular geri gelebilir.

Mastektomi (memenin tamamen alınması) yapılan kadınlardan bazıları, yeni bir meme yerine sütyen içi meme protezlerini tercih edebilirler. Ameliyat sonrasında bu tarz protezleri ne zaman kullanmaya başlayabileceğinizi cerrahınıza sormalısınız.

Önceki dönemlerde meme kanseri tedavisinden sonra kadınların menopozun ciddi belirtileriyle başa çıkabilmeleri için hormon destek tedavisi önerilmekteydi. Ancak son dönemde yapılan araştırmalarda meme kanseri tedavisinden sonra hormon desteği alan kadınlarda kanserin yinelemesi veya yeni meme kanseri oluşması riskinin arttığı gösterilmiştir. Bu nedenle, meme kanseri hastasının böyle bir destek almasının uygun olmadığı görüşü kabul görmüştür. Bu durumdaki kadınların, menopoz belirtileriyle başa çıkmanın farklı yolları konusunda doktorlarıyla görüşmeleri gerekir.