Meme kanseri kadınlarda en sık tanı konan kanser türüdür. Kadınlarda, kansere bağlı ölümlerde akciğer kanserinden sonra ikinci sırada gelen meme kanseri, 1990 yılından bu yana 50 yaş ve üzerindeki kadınlarda giderek daha sık görülmektedir. 40–59 yaş arası kadınlarda ise, kanser nedenli ölümlerin başında yer almaktadır.

Dünya genelinde her yıl 1.000.000 kadar yeni meme kanseri hastası bildirilmektedir. Her yıl 400.000’den fazla kadın meme kanseri nedeniyle yaşamını yitirmektedir.

Avrupa Birliği’nde her yıl yaklaşık 200.000 yeni meme kanseri tanısı koyulmakta ve 60.000’den fazla kadın bu nedenle yaşamını yitirmektedir.

Meme kanseri dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlarda en sık görülen kanser tipidir. Sağlık Bakanlığı’nın son yayınlanan verilerine göre Türkiye’de kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık %25’i meme kanseridir. Türkiye Meme Hastalıkları Federasyonu Ulusal Meme Kanseri Veri Tabanı verilerine göre, Türkiye’de meme kanseri ortalama yaşı 51,6 olup hastaların %17’si 40 yaş altındadır. Meme kanseri görülme sıklığı gelişmiş ülkelerde 60’lı yaşlarda daha fazla iken ülkemizde 45-49 yaş grubunda %16,7’lik bir değerle maksimuma ulaşmaktadır. Meme kanseri tedavisinde erken tanı en önemli faktördür. Ülkemizde meme kanseri sıklığının daha genç yaşlarda görülüyor olması tarama programlarının önemini artırmaktadır.