Kanserli Memeye Silikon Tedavisi

Kanserli Memeye Silikon Tedavisi

 

Kanserli Memeye Silikon Tedavisi

Meme kanseri saptanan hastada birden fazla cerrahi teknik kullanılabilir. Bunlardan biri de implant ile rekonstrüksiyondur (silikon protez ile yeniden şekillendirme). Memede birden çok odakta kanser varsa, kanser tanısı konulmuş hastada aynı zamanda genetik mutasyon olduğu gösterilmişse, hastanın memesinde yaygın duktal karsinoma in situ (invaziv olmayan kanser türü) saptandıysa hastanın mevcut hastalığının durumuna göre cilt koruyucu mastektomi veya cilt ile birlikte meme başı ve areola koruyucu mastektomi yapılarak meme dokusu tamamen çıkartılır ve silikon implantlar ile yeniden şekillendirilir. İmplant ile rekonstrüksiyon yöntemi çoğunlukla tek aşamalı ameliyat olarak yapılabilir.

 

Kanserli Memeye Silikon Uygulanır Mı?

Kanser saptanmış memeye implant ile rekonstrüksiyon (silikon protez ile yeniden şekillendirme) uygulamanın bir sakıncası yoktur. Uygun hastada bu cerrahi teknik rahatlıkla tercih edilebilir.

 

Kanserli Memeye Silikon Kimlere Uygulanır?

Hastanın memesinde birden fazla odakta kanser varsa, kanser tanısı konulmuş hastada aynı zamanda genetik mutasyon olduğu gösterilmişse, hastanın memesinde yaygın duktal karsinoma in situ (invaziv olmayan kanser türü) saptandıysa implant ile rekonstrüksiyon uygulanabilir. Ayrıca hastanın isteği eğer bu yönde olursa, hastaya bu tekniğin avantaj ve dezavantajları anlatılarak da bu cerrahi yöntemi gerçekleştirmek mümkündür.

 

Kanserli Memeye Silikon Nasıl Uygulanır?

Öncelikle kanser saptanan kitlenin boyutu, sınırları, lokalizasyonu ortaya konmalıdır. Birden çok odakta olup olmadığı belirlenmelidir. Bu kriterlere bakıldıktan sonra hasta eğer implant ile rekonstrüksiyona (silikon protez ile yeniden şekillendirme) uygun bir aday ise meme cildinden bir kesi yapılır ve meme dokusu bu kesiden tamamen çıkartılır. Ardından implant bu kesiden yerleştirilerek kesi dikiş materyalleri ile kapatılır. Kanser saptanan kitle veya kitleler meme başına uzak lokalizasyonda ise meme başı ve areola kompleksi korunarak bu ameliyat gerçekleştirilir.   

 

Meme Silikonları ve Kanser İlişkisi

Memeyi yeniden şekillendirmek için günümüzde kullanılan implantların (silikon protezler) kanser yaptığını gösteren bir çalışma ya da hasta grubu şimdiye kadar gösterilmemiştir. Önceki yıllarda kullanılan bir implant türünde lenfoma geliştiği bildirilmiştir. Bu sayının son derece düşük olduğu açıklanmıştır. Bu gelişme sonrasında o implantlar kullanılmamaya başlanmıştır. Ülkemizde o özelliği taşıyan implantların kullanımına izin verilmemektedir.

 

Sizlerden gelen sıkça soruları Prof. Dr. Ali İlker Filiz cevaplıyor…

 

Memede Silikon Olması Kanser Riskini Artırır Mı?

Memede silikon olması ne meme kanseri riskini ne de başka bir kanser riskini artırmamaktadır.

 

Meme Büyütme Ameliyatı İçin Kullanılan Protez Kanser Yapar Mı?

Meme büyütme ameliyatlarında kullanılan protezler kanser yapmaz. Ülkemizde ve tüm dünyada kullanılan protezler bu açıdan güvenlidir.

 

Kanser Sonrası Meme Estetiğinden Korkmalı Mıyız?

Geçmiş dönemlerde meme kanseri tanısı konan tüm hastalarda mastektomi adı verilen memenin tamamının alınması diye ifade edebileceğimiz bir ameliyat yapılırdı. Bu ameliyat şekli hastanın kozmetik görünümünü ciddi şekilde bozduğu gibi, hastada da ruhsal açıdan bir travma yaratırdı. Ancak günümüzde bu ameliyat artık yok denecek kadar az uygulanmaktadır. Mastektomi yerine onkoplastik cerrahi ya da rekonstrüksiyon ameliyatları daha yaygın olarak yapılır hale gelmiştir. Onkoplastik cerrahi, memedeki kanserli kitlenin onkolojik prensiplere uygun olarak çıkartılması ve boşaltılan bölgenin plastik cerrahi teknikleri kullanılarak doldurulması ve kapatılması prensibine dayanmaktadır. Bunun dışında meme cildi korunarak meme dokusunun çıkartılması ve silikon protezler ile yeniden şekillendirme ameliyatları da uygun hastalarda kullanılmaktadır. Silikon protezler dışında hastanın kendi öz dokusuyla yeniden bir meme oluşturulması da mümkündür. Bütün bu cerrahi teknikler hastayı hem kanserli dokudan kurtarmakta, hem de estetik görünümü kabul edilebilir hale getirmektedir. Bu yüzden hastalar meme estetiği açısında hiç endişe etmemelidirler.      

 

Kanser Sonrası Memesi Alınan Hastaya Yeniden Meme Yapılabilir Mi?

Evet yapılabilir. Kanserli doku uygun yöntemler ile çıkartıldıktan sonra silikon protezler ile ya da hastanın kendi öz dokusuyla yeniden meme dokusu şekillendirilebilir.

Önceki BlogAdrenal (Böbrek Üstü Bezi) Ameliyatlarından Sonra Ne Gibi İstenmeyen Yan Etkiler Ortaya Çıkabilir?